Skip to content

Wat u moet weten over hardsteen

Wat u moet weten over hardsteen

De eisen die aan onze tegels en bestratingmaterialen in natuursteen worden gesteld, zijn behoorlijk hoog ,in ons zeer uitgebreide assortiment hebben, voldoen daarom aan strenge kwaliteitseisen en selectiecriteria, zodat vooraf al het mogelijke wordt gedaan, problemen achteraf te voorkomen.

Dit neemt echter niet weg, dat er bij natuursteen een aantal typische eigenschappen aan de orde zijn, waarmee rekening dient te worden gehouden.

KLEURVARIATIE.

De vele mooie kleurnuances in natuursteen vormen wellicht een van de belangrijkste redenen waarom klanten voor natuursteen tegels of bestratingmaterialen kiezen. Het rijke kleurenpallet van natuursteen is de charmemaker bij uitstek. Houd er echter altijd rekening mee, dat kleuren bij natuursteen zeer variabel kunnen zijn. Bovendien kunnen de kleuren van een en hetzelfde materiaal soms behoorlijk afwijken van de ene naar de andere partij. Modak is hiervan een goed voorbeeld. Naast dit natuurlijke fenomeen van kleurvariatie, zitten er in heel wat natuursteensoorten mineralen die onder invloed van vocht kunnen leiden tot verkleuring van de natuursteen. Bij de Laos Black Slate bijvoorbeeld, komt het af en toe voor, dat ogenschijnlijk geheel zwarte tegels, na verloop van tijd toch wat bruine vlekken gaan vertonen. Dit fenomeen kan ook voorkomen bij andere leistenen en kwartsieten. Op niet- kalkhoudende natuursteen soorten, kunnen deze vlekken overigens relatief eenvoudig worden verwijderd door een zogenaamde roestomvormer te gebruiken.

KLEURVERVAGING.

Natuursteen is authentiek en in de tijd kleurvast materiaal. Dit neemt echter niet weg, dat de kleur van de meeste natuursteensoorten, voornamelijk onder invloed van zonlicht en zure regen, na verloop van tijd enigszins kan verbleken. Er kan hierdoor ook een verschil ontstaan tussen het gedeelte van het terras dat in de vrije ruimte ligt en een eventueel overkapt gedeelte. Met name alle natuursteensoorten die kalk- of bitumenhoudend zijn, zijn hier onderhevig aan. Materialen zoals Desert Black, maar ook hardsteensoorten zullen na verloop van tijd lichter van kleur worden. Kleurverdiepende impregneermiddelen kunnen de kleur aanzienlijk ophalen, echter nooit blijvend vasthouden. Het gebruik van een neutrale zeep zoals onze Caroline zeep heeft ook een kleurverdiepende werking, waarbij tegelijkertijd wordt schoongemaakt en onderhouden.

OPPERVLAK.

Wij onderscheiden hierbij natuursteen met een breukruw, natuurlijk oppervlak en materialen met een bewerkt oppervlak. Bij bewerkte natuursteen wordt het oppervlak bewerkt tot een bepaalde afwerking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gezaagd, geschuurd, gezoet of gebouchardeerd oppervlak. let hierbij op,??? dit kan per partij verschillen. Bij breukruwe tegels echter, blijft het oppervlak na splijting onaangeroerd. Hierdoor behoudt het oppervlak zijn structuur zoals oorspronkelijk in de natuur. Dit al dan niet ruwe karakter is een gevolg van de natuursteenlagen zoals ze in de natuur voorkomen en is hierdoor te beschouwen als een producteigenschap. Haarscheuren in natuursteen ontstaan na de vorming van natuursteen door bewegingen in de aardkorst. Bij vulkanische materialen zijn deze bijna altijd blijvend en zijn ze nauwelijks van invloed op de sterkte van de tegel. Bij basalten zijn deze haarscheurtjes bijvoorbeeld soms zichtbaar, met name in natte toestand. Bij kalkhoudende materialen kunnen deze scheurtjes tijdens de vorming ervan weer opgevuld worden met in water opgeloste kalk of leem. Hierdoor ontstaan witte aders van gerekristaliseerde kalk of stylolieten uit restanten van klei. Met name in het eerste geval betreft het hier absoluut geen minder belastbare delen van de tegel. Het maakt de tegels uniek en karakteristiek en is als zodanig te bezien als een handtekening van moeder natuur. Onze Stone improver is in veel gevallen ook een perfecte oplossing voor dit probleem.

BESCHADIGINGEN.

Heel wat natuursteensoorten zijn door de minerale samenstelling, zeer harde materialen. Met name de gezaagde natuursteenproducten met geen of slechts een klein facet, zijn hierdoor zeer kwetsbaar voor randbeschadigingen. De tendens naar steeds grotere maten tegels, zal dit risico alleen nog maar verhogen. Deze randbeschadigingen kunnen echter ook voorkomen bij tegels met een breukruw oppervlak. Door het onregelmatige karakter van deze materialen, is strak verpakken onmogelijk, waardoor risico’s op schade toenemen. Hoewel er bij onze leveranciers alles wordt aan gedaan, beschadigingen te voorkomen, is een klein percentage schade zo goed als onvermijdelijk. Het is achteraf moeilijk te bepalen, waar de schade precies is ontstaan. Immers schade kan ontstaan bij transport, lossen, uitpakken en plaatsing! De beoordeling van de aanvaardbaarheid van eventuele beschadigingen geschiedt staande, vanaf ooghoogte op onverwerkte tegels.

Gezien de moeilijkheid om de oorzaak van eventuele schade precies aan te geven gaan wij in deze gevallen uit van gedeeld ondernemersrisico en gedeelde verantwoordelijkheid. Hieruit vloeit voort dat schadepercentages tot 5 % moeten worden geaccepteerd. Schade onder dit percentage, kan dan ook geen aanleiding meer geven tot schadevergoeding.

Houd er in dit verband nog rekening mee, dat enigszins beschadigde tegels ( of andere materialen) altijd kunnen worden gebruikt om passtukken te zagen. Belangrijk is dat elke schade meteen bij aflevering wordt gemeld.
Tot slot wensen wij nog te benadrukken, dat indien U materialen betrekt van meerdere leveranciers, U bij eventuele klachten altijd dient aan te tonen dat materialen daadwerkelijk van ons bedrijf afkomstig zijn. Wij investeren veel aandacht aan hoge kwaliteit en selectie van onze materialen. Wij wensen daarom niet te worden ingeschakeld voor de beoordeling van de tekortkomingen van de concurrentie.

VORSTBESTENDIGHEID

Vrijwel alle materialen die wij voor buitentoepassingen in onze collectie hebben, zijn vorstbestendig. Onder extreme omstandigheden kunnen vorstbestendige tegels toch vorstschade oplopen. Een ondeugdelijke verwerking kan onder bepaalde omstandigheden het risico op schade in belangrijke mate verhogen.

Bij leisteen en andere gelaagde materialen bestaat het gevaar dat ‘opgesloten’ water tot vorstschade leidt. Het is bij deze soorten daarom extra belangrijk er door een verantwoorde verwerking voor te zorgen dat water zich niet in het vloerenpakket kan verzamelen.

MAATTOLERANTIE

Onze leveranciers produceren volgens de Europese norm EN-1341. Grofweg kan men zeggen dat volgens deze richtlijnen toleranties t.o.v. de oppervlaktemaat bij gezaagde tegels van + of – 0,5 % en dikteverschillen van + of – 10% acceptabel zijn. Vooral bij het opzetten van de voegbreedte is het belangrijk hier rekening mee te houden, het dikteverschil kan normaal gezien gemakkelijk worden weggeklopt. Bij maten vanaf 80×80 en groter kan het bovendien voorkomen dat de haaksheid van de hoeken en de vlakheid bij sommige steensoorten (met name leistenen zoals Desert Black en tegels uit de Laos-serie) minder nauwkeurig wordt. Ook daarom is het belangrijk met voegen te werken om deze eventuele verschillen weg te kunnen werken.

ONDERGROND

Er is geen algemeen geldend advies te geven over de opbouw van de ondergrond onder uw terras of oprit. Vele factoren, zoals bodemgesteldheid, belasting en dikte van de tegel zijn hierop van invloed. De verwerker moet in staat geacht worden een advies op maat te geven. In het algemeen zijn de volgende richtlijnen in acht te nemen:

Er bestaan tegelsoorten die bijzonder gevoelig zijn voor verwerkingsmethoden die niet geheel volgens de regels zijn uitgevoerd. Onze Cloudy grey zal, net als vele andere Chinese granieten, indien hij niet is voorbehandeld, niet in trascement verwerkt is of gelijmd en gevoegd is met Ardex producten en niet in de juiste onderbouw geplaatst is, een sterk verhoogd risico hebben op permanente vochtplekken, bekend als ‘kristalwater’.

OPVOEGEN

Bij een verlijming op een vaste ondergrond is een voeg verplicht en is het belangrijk deze zo waterdicht mogelijk te maken. In deze situaties adviseren wij ook de GK van Ardex. Bij een verwerking in los zand of stabilisatie kan men ook geen volledig starre voeg toepassen. Naast brekerszand of voegsplit kan men dan kiezen voor de waterdoorlatende voeg van DA. Uiteraard kent elke methode zijn beperkingen. Voor aanvullende informatie dient u voor verwerking de aanwijzingen op de verpakking nauwkeurig te lezen.